2019.2.9 (Sat) @WOMBLIVE, Shibuya, Tokyo 2019.3.23 (Sat) @Sangsangmadang Live Hall, Hongdae, Seoul